Bilplatser

Bostadsrättsföreningen Glassen har sedan 2016 nybyggda garage och parkeringsytor med 66 garageplatser, 24 motorvärmarplatser, 30 bilplatser utan motorvärmare samt sex besökandeplatser vardera på Snipgränd och Glassgränd. På Glassgränd finns två platser utan motorvärmare märkta "Förhyrd", som till exempel kan användas av långvariga gäster eller om du ännu inte fått en motorvärmarstolpe eller garage. Alla i styrelsen tillhandahåller parkeringstillstånd om ni behöver. (se "Föreningen / Styrelse"). Det är förbud mot all motortrafik inne på gårdarna men lastning och lossning får dock ske så länge det pågår aktivitet vid fordonet. Tänk på att slå av motorn.

Garage och motorvärmarplatser
De som har garage ska i första hand försöka vara duktiga på att köra in sina bilar där, och därmed inte ta upp plats på boendeparkeringen. Det är förbjudet att ställa upp bilar, släpvagnar etc. på grönytorna och framför garagen. Ägare till bostadsrätten kan skriva på giltigt avtal för hyra av garage eller motorvärmarplats. Kontakta Aspia, Linn Eriksson 010-212 99 12, om du har behov av garage eller motorvärmare eller vill säga upp din plats. Uppsägningstiden är en månad.

Garage eller motorvärmarplats följer inte automatiskt med lägenheten vid ägarbyte, utan hyrs separat. Det är endast tillåtet att hyra en motorvärmarplats eller ett garage. Motorvärmarkablar får inte lämnas kvar i eluttagen på elstolparna enligt svensk lag. Det är även förbjudet att dra ut en kabel från garage och fönster. Du kan bara använda motorvärmare samt kupévärmare med en totaleffekt på tillsammans 1350 W.
Parkeringsplatser och garage på Glassgränd. Foto: Erik Nilsson.

Garageportarna stängs och låses via fjärrkontrollen eller via den blålysande knappen innanför garagedörren. Om fjärrkontrollen inte skulle fungera vid öppning eller stängning kan den gamla garagenyckeln användas. Den som hyr ett garage ansvarar för att hålla porten stängd och låst. Vintertid måste du vid behov hacka bort is där porten når marken för att kunna stänga ordentligt. Det är viktigt att sopa eventuell snö av bilen innan den körs in i garagen för att undvika vattensamlingar och eventuell isbildning. Det rekommenderas även att införskaffa en gummiskrapa och dra ut eventuellt smältvatten från golvet omkring er bil Vid problem med garageporten kontaktar du fastighetsskötaren (se "Lägenheter / Felanmälan").

Brandförsvaret och Länsförsäkringar har meddelat att i garage får fordon med tank och reservdunk förvaras. Sprayburkar, brandfarlig vätska, gas och dylikt måste förvaras på annan plats. Garaget är inget förråd och möbler samt andra föremål som inte tillhör fordonet är inte försäkrade vid eventuell brand.

Släpvagnar och husvagnar
Släpvagnar får parkeras 24 timmar på boendeparkeringen. Sommartid finns det tillgång till uppställning på de grusade ytorna vid kvartershusen på Snipgränd och på Glassgränd. Platserna får tas i bruk endast under den tidsperiod som skyltningen anvisar.

Skyltning/besökande
Föreningen har ett avtal med Securitas som har parkeringsövervakning inom vårt bostadsområde. All parkering inom området är förbjuden, utom där det är skyltat med "P". Skylten P som sitter på stolparna betyder "Parkering är tillåten under vardagar utom vardag före söndag och helgdag högst 24 timmar i följd". Det innebär att ditt fordon måste flyttas en gång varje dygn, måndag till fredag. Skylten "Besökande" betyder att endast fordon som inte är registrerade på fastigheten får parkera på denna plats. Om det är fullt på alla besöksparkeringar och ni får gäster, kan ni kontakta någon i styrelsen för att få ett skriftligt parkeringstillstånd så att era gäster tillfälligt kan parkera på boendeparkeringen med parkeringstillståndet väl synligt i framrutan på bilen.