Bostadsrättsföreningen GLASSEN

Så här fungerar din bostadsrätt
Du som bor i bostadsrätt har betalat en grundavgift (insats) och blivit medlem i bostadsrättsföreningen. Denna är en ekonomisk förening som äger fastigheter. Den enskilde bostadsrättsinnehavaren äger alltså inte sin lägenhet, men har nyttjanderätt till den på obegränsad tid. Det innebär att du i regel inte kan sägas upp från lägenheten. Du har rätt att sälja nyttjanderätten till din lägenhet och vid dödsfall ärvs lägenheten som andra tillgångar. Observera att vår bostadsrättsförening är en privat förening utan bindningar till något bostadsföretag som till exempel Riksbyggen eller HSB.

För att hålla nere kostnaderna hjälps vi åt med vårstädningen ute och det kan även tillkomma andra arbetsuppgifter som vi utför tillsammans, till exempel målning.

Ekonomisk förvaltning
För den ekonomiska förvaltningen anlitar föreningen Aspia. Frågor om till exempel hyresaviseringar, försäljning av bostadsrätt eller bokning av P-plats/garage besvaras av Aspia, Östra Strandgatan 26, 903 33 Umeå. Våran kontaktperson är Joacim Jungstedt, telefon 010- 212 63 61.

Teknisk förvaltning
För skötseln av fastigheterna med tillhörande ytterområden, lekplatser och garage anlitar föreningen Samhall. Har du problem med till exempel droppande kranar, läckage eller värme vänder du dig till fastighetsskötaren. I vårt avtal med Samhall ingår vissa saker som de skall åtgärda utan extra kostnad. Det som inte ingår i detta avtal bekostas antingen av föreningen eller den enskilde. Läs mer om detta under rubriken "Lägenheter / Felanmälan".