Välkommen till
Bostadsrättsföreningen GLASSEN

Brf Glassen är en fristående bostadsrättsförening som ligger på Västra Ersboda i Umeå. Stadsdelen Ersboda har cirka 13.000 invånare och är därmed en av Umeås största stadsdelar.

Bostadsrättföreningen är välskött och består av totalt 101 hushåll fördelade på radhus samt lägenheter, fördelade kring fyra gårdar. Inom föreningen finns flera lekplatser och gott om grönytor.