Styrelse Bostadsrättsföreningen GLASSEN

Har du frågor, synpunkter eller förslag på förbättringar är du välkommen att höra av dig till någon i styrelsen. Se även under rubriken "Kontaktpersoner". Du kan också skicka e-post till vår ordförande Paul Nilsson.

Ordförande
Paul Nilsson, Glassgränd 1, telefon 070-583 37 54.

Vice Ordförande
Erland Forsmark, Glassgränd 105, telefon 070-274 11 11.

Sekreterare
Per-Anders Lindgren, Snipgränd 64, telefon 070-606 83 22.

Ansvarig för information och hemsida
Erik Nilsson, Glassgränd 43, telefon 070-269 67 07.

Övriga ledamöter
Nils Petter Flemström, Snipgränd 72, telefon 070-654 18 36.
Ulla Frank, Glassgränd 49, 070-567 09 41.

Suppleanter
Lena Johansson, Glassgränd 21, 073-048 49 08
Veronica Ohlsson, Glassgränd 71, 070-331 21 29

Valberedning
Maria Lindgren, Snipgränd 74
Siv Bergqvist, Glassgränd 17