Hängande snö från taken.

Samhall Håller på  att skära bort snö-överhäng från taken. Detta för att inte någon ska bli skadad om/när snön ramlar. Vi som förening är ansvariga för att hålla en säker utemiljö.

Klagomål på detta kan tas med styrelsen och inte med Samhall som bara gör sitt jobb.

 

/Styrelsen

Arbetsgrupper

Anläggningsgruppen

Erland Forsmark, Glassgränd 105, 070-274 11 11

Ekonomi- samt projektgruppen

Paul Nilsson, Glassgränd 1, 070-583 37 54

Utegruppen

Ulla Frank, Glassgränd 49, 070-567 09 41

Hemsidan

Erik Nilsson, Glassgränd 43, 070-269 67 07

Ansvarig utgivare: ordförande Paul Nilsson

Huvudnyckel och extra nycklar

Paul Nilsson, Glassgränd 1, 070-583 37 54

Han kontaktas dock endast om ingen ansvarig finns tillgänglig. Hos honom kan man även kvittera ut extra nycklar till soprum och kvartersgårdar till en depositionsavgift på 200 kr per nyckel.

Hyresfrågor, reparationsfond, frågor om parkeringsplats/garageplats

Mira Blohm Hagman, 010-213 06 42 , mira.blohm.hagman@aspia.se