Takarbeten garage

Garage 717-733 Städat och klart!

Garage 701-715 Måndag 15 april inleds arbetet och garaget ska vara tomt 07,00 alla dagar till dess vi meddelar att arbetet är klart. Vill man köra in nattetid gör man det på egen risk eftersom taket lossas i bakkant under arbetet.

 

 

2024-04-16 08:28

Arbetsgrupper

Anläggningsgruppen

Erland Forsmark, Glassgränd 105, 070-274 11 11

Ekonomi- samt projektgruppen

Paul Nilsson, Glassgränd 1, 070-583 37 54

Utegruppen

Ulla Frank, Glassgränd 49, 070-567 09 41

Hemsidan

Erik Nilsson, Glassgränd 43, 070-269 67 07

Ansvarig utgivare: ordförande Paul Nilsson

Huvudnyckel och extra nycklar

Paul Nilsson, Glassgränd 1, 070-583 37 54

Han kontaktas dock endast om ingen ansvarig finns tillgänglig. Hos honom kan man även kvittera ut extra nycklar till soprum och kvartersgårdar till en depositionsavgift på 200 kr per nyckel.

Hyresfrågor, reparationsfond, frågor om parkeringsplats/garageplats

Mira Blohm Hagman, 010-213 06 42 , mira.blohm.hagman@aspia.se