Takarbeten garage

Garage 717-733 Städat och klart!

Garage 701-715 Måndag 15 april inleds arbetet och garaget ska vara tomt 07,00 alla dagar till dess vi meddelar att arbetet är klart. Vill man köra in nattetid gör man det på egen risk eftersom taket lossas i bakkant under arbetet.

 

 

2024-04-16 08:28

Cykelförråd

På Glassgränd finns ett förråd som är avsett för säsongsförvaring av cyklar under vintern och sparkar under sommaren. På grund av platsbrist kan inte pulkor med mera förvaras i förrådet.

Ett informationsblad skickas ut i samband med att förrådet är öppet under en helg på våren och på hösten. Om du behöver komma in i förrådet vid annan tid kontaktar du aktuell kontaktperson för cykelförrådet.