Hängande snö från taken.

Samhall Håller på  att skära bort snö-överhäng från taken. Detta för att inte någon ska bli skadad om/när snön ramlar. Vi som förening är ansvariga för att hålla en säker utemiljö.

Klagomål på detta kan tas med styrelsen och inte med Samhall som bara gör sitt jobb.

 

/Styrelsen

Cykelförråd

På Glassgränd finns ett förråd som är avsett för säsongsförvaring av cyklar under vintern och sparkar under sommaren. På grund av platsbrist kan inte pulkor med mera förvaras i förrådet.

Ett informationsblad skickas ut i samband med att förrådet är öppet under en helg på våren och på hösten. Om du behöver komma in i förrådet vid annan tid kontaktar du aktuell kontaktperson för cykelförrådet.