Cykelförråd

På Glassgränd finns ett förråd som är avsett för säsongsförvaring av cyklar under vintern och sparkar under sommaren. På grund av platsbrist kan inte pulkor med mera förvaras i förrådet.

Ett informationsblad skickas ut i samband med att förrådet är öppet under en helg på våren och på hösten. Om du behöver komma in i förrådet vid annan tid kontaktar du aktuell kontaktperson för cykelförrådet.