Hängande snö från taken.

Samhall Håller på  att skära bort snö-överhäng från taken. Detta för att inte någon ska bli skadad om/när snön ramlar. Vi som förening är ansvariga för att hålla en säker utemiljö.

Klagomål på detta kan tas med styrelsen och inte med Samhall som bara gör sitt jobb.

 

/Styrelsen

Försäkring

Bostadsrättsföreningen Glassen har en fastighetsförsäkring som vanligen ersätter de skador som uppkommer på fastigheten. Dessutom har vi tecknat ett bostadsrättstillägg. Som innehavare av en bostadsrättslägenhet har du dock ett underhållsansvar som regleras i föreningens stadgar. Det innebär att skador som faller in under ditt ansvar kan föreningen kräva att du betalar för. Föreningen kan också kräva dig på fastighetsförsäkringens självrisk (0,5 basbelopp) om den skada som uppkommit på fastigheten faller inom ditt ansvar. Det gäller till exempel skador på grund av trasigt akvarium och våtskador i badrum. Din hemförsäkring täcker din lösegendom, det vill säga dina personliga ägodelar som finns i bostaden (möbler, kläder sportartiklar, böcker etc).

Vid eventuell skada gäller följande:

  1. Kontakta styrelsen genom att göra ett ärende på kontaktsidan.
  2. Styrelsen tar kontakt med föreningens försäkringsbolag och ordnar möte på skadeplatsen mellan besiktningsman, lägenhetsinnehavare och någon styrelseledamot.
  3. Försäkringsbolagets besiktningsman redogör för vad var och en ska stå för.