Hängande snö från taken.

Samhall Håller på  att skära bort snö-överhäng från taken. Detta för att inte någon ska bli skadad om/när snön ramlar. Vi som förening är ansvariga för att hålla en säker utemiljö.

Klagomål på detta kan tas med styrelsen och inte med Samhall som bara gör sitt jobb.

 

/Styrelsen

Soprum

Soprum finns på Glassgränd och på Snipgränd. Dessa skall alltid vara låsta. I soprummen finns kärl för hushållssopor, matavfall, tidningar, kartong, metall, plast, batterier, glödlampor och glas. Sorteringen sker enligt föreskrifter i soprummen. Vik alltid ihop kartonger så rymmer vi mer i kärlen.

Tänk på att följande inte får lämnas i soprummen

  • Grovsopor som till exempel möbler, TV-apparater, cyklar, skidor, stora förpackningar och annat skrymmande material.
  • Vitvaror och elektronik.
  • Kemikalier, färg med mera.

Samtliga grovsopor ska lämnas till någon av kommunens Återvinningscentraler