Hängande snö från taken.

Samhall Håller på  att skära bort snö-överhäng från taken. Detta för att inte någon ska bli skadad om/när snön ramlar. Vi som förening är ansvariga för att hålla en säker utemiljö.

Klagomål på detta kan tas med styrelsen och inte med Samhall som bara gör sitt jobb.

 

/Styrelsen

Stadgar

Bostadsrättsföreningen Glassens uppdaterade stadgar som antogs under 2018 hittar du på denna sida samt i våra kvarterslokaler. Stadgarna bygger på bostadsrätts- och föreningslagen och reglerar bl.a. hur arbetet i föreningen ska bedrivas.

 

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Glassen