Fjärrvärme – Planerat avbrott

Planerat avbrott
Starttid 31 maj 08:00
Planerad sluttid 31 maj 16:00

 

Aviserade kunder blir utan värme och varmvatten under den tid som arbetet pågår, leverans av kallvatten och el berörs inte. Efter utfört arbete återupptas fjärrvärmeleveranserna direkt utan dröjsmål.

2024-05-24 09:57

Stadgar

Bostadsrättsföreningen Glassens uppdaterade stadgar som antogs under 2018 hittar du på denna sida samt i våra kvarterslokaler. Stadgarna bygger på bostadsrätts- och föreningslagen och reglerar bl.a. hur arbetet i föreningen ska bedrivas.

 

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Glassen