Takarbeten garage

Garage 717-733 Städat och klart!

Garage 701-715 Måndag 15 april inleds arbetet och garaget ska vara tomt 07,00 alla dagar till dess vi meddelar att arbetet är klart. Vill man köra in nattetid gör man det på egen risk eftersom taket lossas i bakkant under arbetet.

 

 

2024-04-16 08:28

Tvättstugor

Det finns två tvättstugor, en på Glassgränd och en på Snipgränd. Dessa bokas på bokningstavlan utanför respektive tvättstuga. Varje lägenhet har en nyckel till en bokningsbricka där numret är detsamma som lägenhetsnumret. Tvättstugorna ska städas  efter varje utfört tvättpass av den som tvättat.

Observera att det bland annat är förbjudet att tvätta hundfiltar och dylikt. Respektera de ordningsregler som finns uppsatta på respektive tvättstugas anslagstavla.

På Snipgränd finns även en grovtvättstuga där mattor med mera kan tvättas. Denna bokas genom en bokningslista som finns vid ingången där även regler för grovtvättstugan finns.