Hängande snö från taken.

Samhall Håller på  att skära bort snö-överhäng från taken. Detta för att inte någon ska bli skadad om/när snön ramlar. Vi som förening är ansvariga för att hålla en säker utemiljö.

Klagomål på detta kan tas med styrelsen och inte med Samhall som bara gör sitt jobb.

 

/Styrelsen

Tvättstugor

Det finns två tvättstugor, en på Glassgränd och en på Snipgränd. Dessa bokas på bokningstavlan utanför respektive tvättstuga. Varje lägenhet har en nyckel till en bokningsbricka där numret är detsamma som lägenhetsnumret. Tvättstugorna ska städas  efter varje utfört tvättpass av den som tvättat.

Observera att det bland annat är förbjudet att tvätta hundfiltar och dylikt. Respektera de ordningsregler som finns uppsatta på respektive tvättstugas anslagstavla.

På Snipgränd finns även en grovtvättstuga där mattor med mera kan tvättas. Denna bokas genom en bokningslista som finns vid ingången där även regler för grovtvättstugan finns.