Fjärrvärme – Planerat avbrott

Planerat avbrott
Starttid 31 maj 08:00
Planerad sluttid 31 maj 16:00

 

Aviserade kunder blir utan värme och varmvatten under den tid som arbetet pågår, leverans av kallvatten och el berörs inte. Efter utfört arbete återupptas fjärrvärmeleveranserna direkt utan dröjsmål.

2024-05-24 09:57

Redskapsbod

Redskapsboden finns i samma byggnad som soprummet på Snipgränd.

Här kan du låna redskap för trädgårdsskötsel mm.

Sommartid står gräsklipparna för enkelhetens skull i soprummen.

Kom ihåg att återställa det du lånat så snart du är klar. Någon annan kan behöva det du lånat. Inga redskap ska stå ute under natten.

 

Nyckel finns hos kontaktpersonen.

Inventarier