Hängande snö från taken.

Samhall Håller på  att skära bort snö-överhäng från taken. Detta för att inte någon ska bli skadad om/när snön ramlar. Vi som förening är ansvariga för att hålla en säker utemiljö.

Klagomål på detta kan tas med styrelsen och inte med Samhall som bara gör sitt jobb.

 

/Styrelsen

Redskapsbod

Redskapsboden finns i samma byggnad som soprummet på Snipgränd.

Här kan du låna redskap för trädgårdsskötsel mm.

Sommartid står gräsklipparna för enkelhetens skull i soprummen.

Kom ihåg att återställa det du lånat så snart du är klar. Någon annan kan behöva det du lånat. Inga redskap ska stå ute under natten.

 

Nyckel finns hos kontaktpersonen.

Inventarier