Hängande snö från taken.

Samhall Håller på  att skära bort snö-överhäng från taken. Detta för att inte någon ska bli skadad om/när snön ramlar. Vi som förening är ansvariga för att hålla en säker utemiljö.

Klagomål på detta kan tas med styrelsen och inte med Samhall som bara gör sitt jobb.

 

/Styrelsen

Att bo i bostadsrätt

  • Bostadsrättsföreningen äger fastigheten och upplåter lägenheterna till föreningens medlemmar med så kallad bostadsrätt.
  • Äger du en bostadsrätt har du stor frihet att själv forma ditt boende och påverka val av material och renoveringar i lägenheten.
  • Medlemmarna i en bostadsrättsförening bestämmer tillsammans över husens gemensamma utrymmen, till exempel tvättstuga och innergård, och föreningen ansvarar för att laga det som går sönder utanför lägenheten. Bostadsrättsföreningen ansvarar även för att göra de renoveringar som fastigheten behöver.
  • Bostadsrättsföreningen väljer hur den vill förvalta fastigheterna. Det kan till exempel handla om städning och skötsel av utomhusmiljöer. Antingen görs förvaltningen genom eget arbete av de boende eller så anlitar föreningen en entreprenör.
  • Medlemmarna betalar en månadsavgift till föreningen.
  • Verksamheten i föreningen regleras bland annat av bostadsrättslagen och föreningens stadgar.
  • En bostadsrätt har ett ekonomiskt värde som kan öka eller minska. Det innebär att en bostadsrätt kan säljas, ges bort eller ärvas.

Alla som äger en del av Bostadsrättsföreningen Glassen har ett gemensamt ansvar för vår boendemiljö. Vi är alla grannar och vi står tillsammans för vår trivsel.