Fjärrvärme – Planerat avbrott

Planerat avbrott
Starttid 31 maj 08:00
Planerad sluttid 31 maj 16:00

 

Aviserade kunder blir utan värme och varmvatten under den tid som arbetet pågår, leverans av kallvatten och el berörs inte. Efter utfört arbete återupptas fjärrvärmeleveranserna direkt utan dröjsmål.

2024-05-24 09:57

Bostadsrättsföreningen Glassen

Bostadsrättsföreningen Glassen är en ekonomisk förening som äger fastigheter. Den enskilde bostadsrättsinnehavaren äger alltså inte sin lägenhet, men har nyttjanderätt till den på obegränsad tid. Du har rätt att sälja nyttjanderätten till din lägenhet och vid dödsfall ärvs lägenheten som andra tillgångar. Observera att vår bostadsrättsförening är en privat förening utan bindningar till något bostadsföretag som till exempel Riksbyggen eller HSB.

För att hålla nere kostnaderna hjälps vi åt med vårstädningen ute och det kan även tillkomma andra arbetsuppgifter som vi utför tillsammans, till exempel målning.

Ekonomisk förvaltning

För den ekonomiska förvaltningen anlitar föreningen Aspia. Frågor om till exempel hyresaviseringar, försäljning av bostadsrätt eller bokning av P-plats/garage besvaras av Aspia, 

Mira Blohm Hagman, Aspia AB, Östra Strandgatan 26A, 903 33 Umeå, 010-213 06 42 , mira.blohm.hagman@aspia.se

Teknisk förvaltning

För skötseln av fastigheterna med tillhörande ytterområden, lekplatser och garage anlitar föreningen Samhall. I vårt avtal med Samhall ingår vissa saker som de skall åtgärda utan extra kostnad. Det som inte ingår i detta avtal bekostas antingen av föreningen eller den enskilde. I dokumentet nedan framgår vad vaktmästaren kan göra, vad vi boende ansvarar för etc.

Fastighetsskötsel