Hängande snö från taken.

Samhall Håller på  att skära bort snö-överhäng från taken. Detta för att inte någon ska bli skadad om/när snön ramlar. Vi som förening är ansvariga för att hålla en säker utemiljö.

Klagomål på detta kan tas med styrelsen och inte med Samhall som bara gör sitt jobb.

 

/Styrelsen

Bostadsrättsföreningen Glassen

Bostadsrättsföreningen Glassen är en ekonomisk förening som äger fastigheter. Den enskilde bostadsrättsinnehavaren äger alltså inte sin lägenhet, men har nyttjanderätt till den på obegränsad tid. Du har rätt att sälja nyttjanderätten till din lägenhet och vid dödsfall ärvs lägenheten som andra tillgångar. Observera att vår bostadsrättsförening är en privat förening utan bindningar till något bostadsföretag som till exempel Riksbyggen eller HSB.

För att hålla nere kostnaderna hjälps vi åt med vårstädningen ute och det kan även tillkomma andra arbetsuppgifter som vi utför tillsammans, till exempel målning.

Ekonomisk förvaltning

För den ekonomiska förvaltningen anlitar föreningen Aspia. Frågor om till exempel hyresaviseringar, försäljning av bostadsrätt eller bokning av P-plats/garage besvaras av Aspia, 

Mira Blohm Hagman, Aspia AB, Östra Strandgatan 26A, 903 33 Umeå, 010-213 06 42 , mira.blohm.hagman@aspia.se

Teknisk förvaltning

För skötseln av fastigheterna med tillhörande ytterområden, lekplatser och garage anlitar föreningen Samhall. I vårt avtal med Samhall ingår vissa saker som de skall åtgärda utan extra kostnad. Det som inte ingår i detta avtal bekostas antingen av föreningen eller den enskilde. I dokumentet nedan framgår vad vaktmästaren kan göra, vad vi boende ansvarar för etc.

Fastighetsskötsel