Fjärrvärme – Planerat avbrott

Planerat avbrott
Starttid 31 maj 08:00
Planerad sluttid 31 maj 16:00

 

Aviserade kunder blir utan värme och varmvatten under den tid som arbetet pågår, leverans av kallvatten och el berörs inte. Efter utfört arbete återupptas fjärrvärmeleveranserna direkt utan dröjsmål.

2024-05-24 09:57

Hobbyrum

I kvartershuset på Snipgränd finns ett hobbyrum som kan användas om det är ledigt. Den nyckel som går till respektive kvartershus passar också till hobbyrummet.

REGLER vid användning av HOBBYRUMMET

  • Lokalen skall återställas i samma skick som den var i innan den togs i bruk.
  • Golv, arbetsbord och hyllor skall sopas och dammsugas.
  • Det är absolut förbjudet att sprutmåla i hobbyrummet.
  • Nyttjandet av hobbyrummet bör begränsas i tid för att fler ska ha möjlighet att använda den. Max en vecka.
  • Den som använt lokalen står för eventuella kostnader vid skadegörelse eller behov av reparationer.
  • Låsbara skåp kan användas om man behöver låsa in verktyg, material etcetera under kortare tid.
  • Det som låses in förvaras på egen risk och ersätts inte av föreningen vid förlust. Depositionsavgift 100 kronor.

OBS! Vid fel på utrustning (dammsugare etcetera) och frågor kring hobbyrummet, aktuell kontaktperson