Hängande snö från taken.

Samhall Håller på  att skära bort snö-överhäng från taken. Detta för att inte någon ska bli skadad om/när snön ramlar. Vi som förening är ansvariga för att hålla en säker utemiljö.

Klagomål på detta kan tas med styrelsen och inte med Samhall som bara gör sitt jobb.

 

/Styrelsen

Bastu

I kvartershuset på Glassgränd finns en bastu. Denna bokas genom en bokningslista som finns på dörren till bastun. För att få låna nyckel kontaktar du aktuell kontaktperson.

Bastun ska lämnas i det skick du vill finna den.