Takarbeten garage

Garage 717-733 Städat och klart!

Garage 701-715 Måndag 15 april inleds arbetet och garaget ska vara tomt 07,00 alla dagar till dess vi meddelar att arbetet är klart. Vill man köra in nattetid gör man det på egen risk eftersom taket lossas i bakkant under arbetet.

 

 

2024-04-16 08:28

Lägenheter

Antalet lägenheter uppgår till 101 st fördelade enligt nedan. Lägenheterna är byggda i tvåvåningstyp med husstommar av betong och fasadbeklädnader av träpanel som är målad i solgul färg. Samtliga ingångar är i markplan.

2 rum och kök    60,5 m2    39 lägenheter

3 rum och kök    81 m2    39 lägenheter

4 rum och kök    127 m2    9 lägenheter

5 rum och kök    115,5m2    14 lägenheter