Hängande snö från taken.

Samhall Håller på  att skära bort snö-överhäng från taken. Detta för att inte någon ska bli skadad om/när snön ramlar. Vi som förening är ansvariga för att hålla en säker utemiljö.

Klagomål på detta kan tas med styrelsen och inte med Samhall som bara gör sitt jobb.

 

/Styrelsen

Årsstämma

Årsstämman hålls årligen och brukar vanligtvis genomföras i november månad. Kallelse lämnas till alla hushåll senast två veckor innan mötet. Till mötet inbjuds alla medlemmar för att bland annat ta ställning till styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året samt välja styrelseledamöter. Årsstämman är ett viktigt möte där vi som bor i föreningen tillsammans bestämmer om Glassens framtid och det är därför viktigt med en stor uppslutning till mötet.