Takarbeten garage

Garage 717-733 Städat och klart!

Garage 701-715 Måndag 15 april inleds arbetet och garaget ska vara tomt 07,00 alla dagar till dess vi meddelar att arbetet är klart. Vill man köra in nattetid gör man det på egen risk eftersom taket lossas i bakkant under arbetet.

 

 

2024-04-16 08:28

Årsstämma

Årsstämman hålls årligen och brukar vanligtvis genomföras i november månad. Kallelse lämnas till alla hushåll senast två veckor innan mötet. Till mötet inbjuds alla medlemmar för att bland annat ta ställning till styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året samt välja styrelseledamöter. Årsstämman är ett viktigt möte där vi som bor i föreningen tillsammans bestämmer om Glassens framtid och det är därför viktigt med en stor uppslutning till mötet.