Takarbeten garage

Garage 717-733 Städat och klart!

Garage 701-715 Måndag 15 april inleds arbetet och garaget ska vara tomt 07,00 alla dagar till dess vi meddelar att arbetet är klart. Vill man köra in nattetid gör man det på egen risk eftersom taket lossas i bakkant under arbetet.

 

 

2024-04-16 08:28

Brandskydd

I samråd med Brandförsvaret har det skett en översyn av föreningens brandskyddsarbete. Nedan finns en information om översynen samt en folder om brandsäkerhet i flerbostadshus.

Översyn av föreningens brandskyddsarbete

Information om brandskydd i lägenheter