Hängande snö från taken.

Samhall Håller på  att skära bort snö-överhäng från taken. Detta för att inte någon ska bli skadad om/när snön ramlar. Vi som förening är ansvariga för att hålla en säker utemiljö.

Klagomål på detta kan tas med styrelsen och inte med Samhall som bara gör sitt jobb.

 

/Styrelsen

Brandskydd

I samråd med Brandförsvaret har det skett en översyn av föreningens brandskyddsarbete. Nedan finns en information om översynen samt en folder om brandsäkerhet i flerbostadshus.

Översyn av föreningens brandskyddsarbete

Information om brandskydd i lägenheter