Brandskydd

I samråd med Brandförsvaret har det skett en översyn av föreningens brandskyddsarbete. Nedan finns en information om översynen samt en folder om brandsäkerhet i flerbostadshus.

Översyn av föreningens brandskyddsarbete

Information om brandskydd i lägenheter