Fjärrvärme – Planerat avbrott

Planerat avbrott
Starttid 31 maj 08:00
Planerad sluttid 31 maj 16:00

 

Aviserade kunder blir utan värme och varmvatten under den tid som arbetet pågår, leverans av kallvatten och el berörs inte. Efter utfört arbete återupptas fjärrvärmeleveranserna direkt utan dröjsmål.

2024-05-24 09:57

Bilen

Brf Glassen byggde nya garage och parkeringsytor 2015/2016.

Fördelat på Snipgränd och Glassgränd finns:

66 garageplatser
24 motorvärmarplatser
30 bilplatser utan motorvärmare
12 besöksplatser
2 platser utan motorvärmare märkta ”Förhyrd” på Snipgränd. Skyltad tid.

Det är inte tillåtet att köra in på gårdarna förutom för lastning och lossning. Tänk på hastigheten.

Det är inte tillåtet att parkera framför garagen eller på grönytorna. Det gäller även släpvagnar.
Motorvärmarkablar får inte lämnas kvar i eluttagen på elstolparna enligt svensk lag.

Så här fungerar det i garaget

Den som hyr ett garage ansvarar för att hålla dörren stängd och låst. Vintertid måste du vid behov, hacka bort is för att dörren ska gå hela vägen ner och låsas. upptäcks olåst garage kommer detta att låsas. 

För att förhindra vattensamlingar och isbildning är det viktigt att alla sopar snö av bilen innan den körs in. Med gummiskrapa skrapar man ut ev. smältvatten ur garaget.

I garaget får du enligt Brandförsvaret och Länsförsäkringar förvara fordon med tank och reservdunk. Ingenting annat. Garaget är inget förråd och möbler och andra föremål som inte tillhör fordonet är inte heller försäkrade vid ev. brand.

 

Parkeringsregler-Glassen-2023-10-01

 

Använda app för att styra motorvärmare

Flera garage/parkeringsplats i appen

 

Hyra av garage eller motorvärmarplatser

Garage eller motorvärmarplats följer inte automatiskt med lägenheten vid ägarbyte. Det är endast tillåtet att hyra ett garage eller en motorvärmarplats.

Bostadsrättsinnehavare kan kontakta Aspia, för information om tillgänglighet och kötider för hyra av garage och motorvärmarplats.

 

 

Samtliga parkeringsplatser med motorvärmare har även uttag för elbilsladdning. För att aktivera elbilsladdning Kontakta styrelsen under kontakt/felanmälan.

Vid önskemål om tillfällig laddplats kontakta styrelsen.

Boendeparkering

Om du är boende i föreningen så har du rätt att parkera på platser markerade Boendeparkering.

För att inte riskera att få böter så måste bilen vara skriven på någon som bor i föreningen.

Parkeringsskylt P

Det som gäller för parkering på både besöks och boendeparkeringar som endast har denna skylt är den så kallade 24 timmars regeln. Detta innebär att du får parkera i 24 timmar under vardagar. Under dag före helgdag och helgdagar gäller fri parkering.

Släpvagnar, husvagnar och husbilar

Släpvagnar får parkeras 24 timmar på boendeparkeringen.
Sommartid finns uppställningsplatser för husvagnar och husbilar vid kvartershusen. Tidsperiod enligt skyltning.

Parkering besökande

Besöksparkeringen betalas med Parkster genom app eller sms. ZON 90462

Se Parksters hemsida för guide hur man parkerar med app

eller

Hur man parkerar med sms eller telesvar

Vid längre besök kan någon i styrelsen i nödfall utfärda ett skriftligt parkeringstillstånd som då gör det möjligt att tillfälligt parkera på boendeparkeringen. Reglerna för hur länge man får parkera gäller även om man har parkeringstillstånd. 

 

Kontakta styrelsen via hemsidan under kontakt/felanmälan.