Takarbeten garage

Garage 717-733 Städat och klart!

Garage 701-715 Måndag 15 april inleds arbetet och garaget ska vara tomt 07,00 alla dagar till dess vi meddelar att arbetet är klart. Vill man köra in nattetid gör man det på egen risk eftersom taket lossas i bakkant under arbetet.

 

 

2024-04-16 08:28

Styrelse Bostadsrättsföreningen Glassen

Har du frågor, synpunkter eller förslag på förbättringar? Kontakta oss via formuläret Kontakt/Felanmälan.

Ordförande

Ulla Frank, Glassgränd 49, 070-567 09 41, ullfra@glassen.nu

Vice Ordförande

Johanna Sundström, Snipgränd 12

Sekreterare

Erik Nilsson, Glassgränd 43

Ansvarig för hemsida

Nils Petter Flemström, nippe@glassen.nu

Övriga ledamöter

Erland Forsmark, Glassgränd 105

Ola Johansson, Glassgränd 61

Johanna Sundström, Snipgränd 12

Suppleanter

Mari Jacobsson, Snipgränd 34

Frida Gidlund, Glassgränd 99

Valberedning

Maria Lindgren, Snipgränd 74

Siv Bergqvist, Glassgränd 17

Kerstin Sirisdotter, Glassgränd 41