Hängande snö från taken.

Samhall Håller på  att skära bort snö-överhäng från taken. Detta för att inte någon ska bli skadad om/när snön ramlar. Vi som förening är ansvariga för att hålla en säker utemiljö.

Klagomål på detta kan tas med styrelsen och inte med Samhall som bara gör sitt jobb.

 

/Styrelsen

Styrelse Bostadsrättsföreningen Glassen

Har du frågor, synpunkter eller förslag på förbättringar? Kontakta oss via formuläret Kontakt/Felanmälan.

Ordförande

Ulla Frank, Glassgränd 49, 070-567 09 41, ullfra@glassen.nu

Vice Ordförande

Marcus Ronnhed, Snipgränd 70

Sekreterare

Erik Nilsson, Glassgränd 43

Ansvarig för hemsida

Nils Petter Flemström, nippe@glassen.nu

Övriga ledamöter

Erland Forsmark, Glassgränd 105

Ola Johansson, Glassgränd 61

Johanna Sundström, Snipgränd 12

Suppleanter

Mari Jacobsson, Snipgränd 34

Frida Gidlund, Glassgränd 99

Valberedning

Maria Lindgren, Snipgränd 74

Siv Bergqvist, Glassgränd 17

Kerstin Sirisdotter, Glassgränd 41