Takarbeten garage

Garage 717-733 Städat och klart!

Garage 701-715 Måndag 15 april inleds arbetet och garaget ska vara tomt 07,00 alla dagar till dess vi meddelar att arbetet är klart. Vill man köra in nattetid gör man det på egen risk eftersom taket lossas i bakkant under arbetet.

 

 

2024-04-16 08:28

Kontaktpersoner

Vill du nyttja föreningens gemensamma lokaler så kontakta nedanstående kontaktpersoner.

Bastu

Lena Burwall, Glassgränd 103, 076-220 47 56

Erik Nilsson, Glassgränd 43, 070-269 67 07

Cykel- och sparkförråd

Erland Forsmark, Glassgränd 105, 070-274 11 11

Tomas Gunnarsson, Glassgränd 9, 0702071653

Meddelande om datum för inlämning och uttagande av cyklar och sparkar kommer i brevlådan.

Kvarterslokal

Lena Burwall, Glassgränd 103, 076-220 47 56

Erland Forsmark, Glassgränd 105, 070-274 11 11

Redskapsbod

Lena Burwall, Glassgränd 103, 076-220 47 56

Marcus Ronnhed, Snipgränd 70, 070-302 03 53

Huvudnyckel och extra nycklar

Ulla Frank, 070-567 09 41, ullfra@glassen.nu

Hobbylokal

Niklas Bergström, 070-574 60 33

Per-Anders Lindgren, 070-660 49 95