Hängande snö från taken.

Samhall Håller på  att skära bort snö-överhäng från taken. Detta för att inte någon ska bli skadad om/när snön ramlar. Vi som förening är ansvariga för att hålla en säker utemiljö.

Klagomål på detta kan tas med styrelsen och inte med Samhall som bara gör sitt jobb.

 

/Styrelsen

Kontaktpersoner

Vill du nyttja föreningens gemensamma lokaler så kontakta nedanstående kontaktpersoner.

Bastu

Lena Burwall, Glassgränd 103, 070-681 59 28

Erik Nilsson, Glassgränd 43, 070-269 67 07

Cykel- och sparkförråd

Erland Forsmark, Glassgränd 105, 070-274 11 11

Tomas Gunnarsson, Glassgränd 9, 0702071653

Meddelande om datum för inlämning och uttagande av cyklar och sparkar kommer i brevlådan.

Kvarterslokal

Lena Burwall, Glassgränd 103, 070-681 59 28

Erland Forsmark, Glassgränd 105, 070-274 11 11

Redskapsbod

Lena Burwall, Glassgränd 103, 070-681 59 28

Marcus Ronnhed, Snipgränd 70, 070-302 03 53

Huvudnyckel och extra nycklar

Ulla Frank, 070-567 09 41, ullfra@glassen.nu

Hobbylokal

Niklas Bergström, 070-574 60 33

Per-Anders Lindgren, 070-660 49 95