Hängande snö från taken.

Samhall Håller på  att skära bort snö-överhäng från taken. Detta för att inte någon ska bli skadad om/när snön ramlar. Vi som förening är ansvariga för att hålla en säker utemiljö.

Klagomål på detta kan tas med styrelsen och inte med Samhall som bara gör sitt jobb.

 

/Styrelsen

Skyddsrumsinventering 2022-06-02

. . .

Restricted Content

The KB Article you are viewing is restricted. Please login below to access the full content.

Log into Your Account